De jeugd heeft de toekomst

17-5-2019
Nederland is druk bezig met alle ontwikkelingen rondom de energietransitie; de omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen. Deze ontwikkelingen zijn al verwerkt in diverse lesprogramma’s van de opleiding Technisch Specialist Bedrijfsauto’s van het Deltion College Zwolle. Praktijkbezoeken zijn een onderdeel van de opleiding. Daarom gingen de studenten van deze opleiding op donderdag16 mei langs bij Keolis Nederland.
Tijdens het praktijkbezoek kregen studenten uitleg over waterstof en zagen ze de bus die op waterstof rijdt. Het bezoek was tot stand gekomen door contact tussen Keolis en het Deltion College. Momenteel volgen drie studenten van het Deltion een BBL-traject in de werkplaats van Keolis. Via wederzijds contact tussen beide partijen is het idee ontstaan om een bezoek voor het onderhoud van de waterstofbus te organiseren. Bij het bezoek was ook Hymove, de leverancier van de waterstofbus, aanwezig om een korte presentatie over de techniek te verzorgen. Jan van Beckhoven van Hymove zegt over het bezoek van de leerlingen: “De leerlingen van nu zijn de technici van straks. Nieuwe aandrijftechnieken en energiezaken staan voor de komende jaren op de agenda. Waterstof zal daar een prominente rol in spelen. De nieuwe technici krijgen een ander type voertuig straks in onderhoud. Een prima uitdaging!“
Provincies en vervoerders kiezen ervoor om steeds vaker en meer te rijden op zero emissie voertuigen. Waterstof voldoet daar prima aan, omdat het bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en minder schadelijk is voor het milieu. “Het is fantastisch om met vooruitstrevende technieken zoals waterstof te mogen werken. Voor mij is het niet meer dan vanzelfsprekend om dit te delen met studenten en daarmee scholen en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen en elkaar te versterken. Samen kom je verder!” Aldus Arjan Beukers, teammanager techniek bij Keolis.
Ook de studenten waren enthousiast over het bezoek. Daan, student van de opleiding TSB was in Zwolle aanwezig. Hij merkt dat er steeds meer vraag naar minder uitstoot is en de fossiele brandstoffen opraken. "We worden op school opgeleid over nieuwe brandstoffen en het is tof om nu ook in de praktijk kennis te maken met deze techniek!”. Al met al een zeer geslaagde middag voor alle drie de partijen. En wellicht hebben we via dit bezoek al kennis gemaakt met onze monteurs van de toekomst. Een fotoreportage van het bezoek is hieronder te zien.